På hösten skjuts det omkring 100 000 älgar i Sverige. Innan jakten beräknar man att det finns mellan 300 000-400 000 älgar. Det är omöjligt att veta exakt hur många som finns. Vissa områden har fler älgar då förutsättningarna för de är bättre där, exempelvis bättre näringsrik föda eller bättre skogar. Mellan 72-93% av alla älgar som dör, dör av jakt. Andra dödsorsaker är trafikolyckor, rovdjur och naturliga orsaker.

mooseÄlgar trivs i barr- och blandskogar och finns i hela Sverige, förutom på Gotland. Vår svenska älg, Alces alces alces, finns även i andra europeiska länder och vissa delar av Asien. Andra älgarter finns också i Nordamerika. De har den största älgarten som kan väga upp till 1000 kg och hornen kan bli upp till två meter breda. Älgar trivs i länder med svala somrar och kalla vintrar.

Älgjaktens tider varierar beroende på var i landet jakten ska utföras. Generellt sett börjar jakten första måndagen i september i norra Sverige. I Mellansverige och söderut startar jakten den andra måndagen i oktober. Lokala variationer förekommer så kontakta Länsstyrelsen för exakt information eller läs på deras hemsida. Det finns begränsade jaktområden och speciella bestämmelser för jakt och jaktträning med hund på älg.

Enligt Jaktförordningen 9 § får endast jakt med skjutvapen efter älg ske en timme innan soluppgång fram till solnedgången.

För att kunna inneha ett jaktvapen i Sverige krävs det att du tar en jägarexamen. Har du en godkänd jägarexamen kan du ansöka hos polisen att bli beviljad licens för jaktvapen. Jägarexamen består av ett teoriprov och tre praktiska prov.

De praktiska proven som finns att välja mellan är: hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov för kulgevär. Du kan välja att ta en av de praktiska proven eller alla tre för full behörighet.

Teoriprovet är obligatoriskt oavsett hur du väljer. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns men du måste fysiskt sett kunna hantera ett vapen för att kunna ta en jägarexamen. Däremot måste du vara 18 år för att kunna söka licens för jaktvapen. Annars ansöker du om lånetillstånd hos polisen om du vill använda någon annans vapen. Staten kräver en årlig viltvårdsavgift på 300 kr för att du ska få jaga.

För att organisera en älgjakt krävs det förberedelser. Många jagar i grupp och då ska jakttorn byggas och pass ska röjas. Uppdatera kartor och fylla upp förråd. Vapnet ska vara inställt efter ammunitionen som ska användas och knivar ska slipas. Packa ner jaktkort (den betalda viltvårdsavgiften), vapenlicenser, karta och kompass. Slutstycke, ammunition och andra tillbehör till ditt vapen. Alla jägare och andra jaktdeltagare måste bära signalfärger gärna neongult. Regnkläder, ombyteskläder och ett par extra skor kan vara en bra idé om vädret inte är optimalt. En bra kniv kan användas till flera saker i skogen till passningen (styckningen) kan det vara bra att ha med ett par diskhandskar eller liknande för att inte överföra några smittor. . Toalettpapper, ved och tändstickor kommer alltid till användning. En jaktradio för kommunikation mellan jägarna.

För att undvika olyckor skaffa dig en rutin att följa. Gör till en vana att alltid ladda och plundra vapnet på passet. Skjut bara säkra skott. Lämna aldrig passet utan klartecken från jaktledaren. Serva dina vapen regelbundet själv eller lämna in dem för kontroll hos en vapentekniker. Träna mycket på att skjuta så du är väl förberedd på vad som händer när du avfyrar ditt vapen.